Wypał ceramiki

Procesy suszenia i wypalania wymagają znacznej ilości energii cieplnej. Urządzenia do suszenia i wypalania pracują zwykle w gospodarce skojarzonej cieplnie. Ciepło odpadowe z pieca poprzez system rekuperacji stosowane jest do suszenia wyrobów, a także do centralnego ogrzewania.

Dzięki takiej organizacji procesów cieplnych oraz wykorzystaniu ciepła spalania dodatków technologicznych, zmniejszeniu strat ciepła przez promieniowanie oraz straty kominowej łączne zużycie ciepła na suszenie i wypalanie wynosi ca 1.500 kJ/kg wyrobu, nawet mniej tj. nawet ponad dwukrotnie mniej niż minionych latach. Zakłady ceramiki budowlanej podlegają systemowi handlu uprawnieniami do emisji CO2. W procesie produkcji wyrobów ceramiki budowlanej nie emituje się do wody ani powietrza żadnych związków szkodliwych poza ww. produktami spalania i nieznaczną ilością ścieków. Stosunkowo niskie zużycie energii elektrycznej, znaczne zmniejszenie zużycia energii cieplnej i ograniczenie emisji CO2 wpływają pozytywnie na wynik oceny ekologicznej produkcji.