Powstanie przedsiębiorstwa Cegielnia Stopka Sp. z o.o. w obecnej formie prawnej datowane jest na 31.08.2006 r., kiedy to napisany został akt założycielski spółki. Wniosek o rejestrację podmiotu w KRS został złożony 25.09.2006 r. Firma stawia na ekologię, dlatego dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego do suszenia produktów zmniejszyła emisja CO2. Zamontowano również panele fotowoltaiczne, dzięki czemu udaje się pozyskać 50 kW 

Nasza historia


Sam zakład produkcyjny ma jednak ponad stuletnią historię. Cegielnia Stopka powstała w 1900 r. Ze względu na brak elektryczności w tamtym czasie maszyny poruszała para wodna wytwarzana w kotłach węglowych. Po II wojnie światowej zakład został zelektryfikowany i zmechanizowany, ale aż do 1984 r. pracował jako tzw. cegielnia sezonowa, z przerwą produkcyjną w okresie zimowym ze względów technologicznych. W 1984 r. starą cegielnię zburzono, a na jej miejscu powstał nowy zakład. Jego budowę ukończono w 1988 r. W tamtym roku Cegielnia Stopka – jako przedsiębiorstwo państwowe - została oddana do eksploatacji i weszła w skład Bydgoskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej.

Rozwój


W 2002 r. zakład został zakupiony przez firmę Cegielnie Polskie Sp. z o.o. Dnia 04.10.2006 r. na mocy aktu notarialnego zakład został odkupiony od spółki Cegielnie Polskie przez nowo powołane przedsiębiorstwo Cegielnia Stopka Sp. z o.o. Rozpoczął się okres gruntownej modernizacji zakładu, który trwa do dnia dzisiejszego.

 

 

 

Cegielnia Stopka Sp. z o.o.  w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymał za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie 00-834, przy ul.Pańskiej 81/83 dofinansowanie  na realizację projektu “Dotacja na kapitał obrotowy dla Cegielnia Stopka Sp. z o.o.”
Wartość dofinansowania: 206660,16 PLN

Okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie  01.08.2020 – 31.10.2020