Przerób wstępny

Przemawiają za tym nie tylko bieżące oceny techniczne, ale również wiekowe doświadczenia. Spróbujemy tą tezę jednak udowodnić biorąc za podstawę przepisy , normy i kryteria, jakie ustalono w wyniku wiedzy z zakresu ekologii. Komisja Europejska wiele uwagi poświęciła problemom zrównoważonego budownictwa.