Pustak szczelinowy MAX 220

Kategoria:
I
Klasa: 15
Wymiary: 288 x 188 x 220 mm
λ (W/mk): 0,229
Zużycie na m2: 22