Pustak szczelinowy U-220
Kategoria:
I
Klasa: 15
Wymiary: 250 x 188 x 220 mm
λ (W/mk): 0,205
Zużycie na m2: 22