Pustak 300 P+W/238 
Kategoria: II
Klasa: 15
Wymiary: 300 x 250 x 238 mm
λ (W/mk): 0,190
Zużycie na m2: 16