Pustak do ścian działowych PD-1


 


Kategoria:
I
Klasa: -
Wymiary: 290 x 65 x 220 mm
λ (W/mk): -
Zużycie na m2: 15