Pustak do ścian działowych PD-2

 


Kategoria: I
Klasa: -
Wymiary: 290 x 120 x 220 mm
λ (W/mk): -
Zużycie na m2: 15