O nas

Powstanie przedsiębiorstwa Cegielnia Stopka Sp. z o.o. w obecnej formie prawnej datowane jest na 31.08.2006 r., kiedy to napisany został akt założycielski spółki. Wniosek o rejestrację podmiotu w KRS został złożony 25.09.2006 r.

Sam zakład produkcyjny ma jednak ponad stuletnią historię. Cegielnia Stopka powstała w 1900 r. Ze względu na brak elektryczności w tamtym czasie maszyny poruszała para wodna wytwarzana w kotłach węglowych.
Po II wojnie światowej zakład został zelektryfikowany i zmechanizowany, ale aż do 1984 r. pracował jako tzw. cegielnia sezonowa, z przerwą produkcyjną w okresie zimowym ze względów technologicznych. W 1984 r. starą cegielnię zburzono, a na jej miejscu powstał nowy zakład. Jego budowę ukończono w 1988 r. W tamtym roku Cegielnia Stopka – jako przedsiębiorstwo państwowe - została oddana do eksploatacji i weszła w skład Bydgoskiego Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej.

W 2002 r. zakład został zakupiony przez firmę Cegielnie Polskie Sp. z o.o. Dnia 04.10.2006 r. na mocy aktu notarialnego zakład został odkupiony od spółki Cegielnie Polskie przez nowo powołane przedsiębiorstwo Cegielnia Stopka Sp. z o.o. Rozpoczął się okres gruntownej modernizacji zakładu, który trwa do dnia dzisiejszego.